בית הספר אגרון תורם לקהילה

בית הספר אגרון רכש כחלק מהרצון לתמוך בעסקים בשכונת קרית היובל מהחנות "ספרי שי" משחקים רבים לתלמידים, לפעילות פנאי בהפסקות החורף המתקרב.
חנות זו, כמו יתר חנויות הרחוב היתה סגורה מתחילת הסגר השני וניפתחה רק בתחילת השבוע האחרון.
הגדרות כלליות כניסה למערכת