התנהגות במצבי חירום בבית הספר

ילדי בית הספר מתרגלים מספר פעמים במהלך השנה מצבי חירום לירי ורעידת אדמה.

 בבית הספר יש שילוט בתוך המבנה המכוון למקלטים על פי שמות המקלטים וכל כיתה יודעת לאיזה מקלט עליה לרדת במצב ירי. 

גם בתוך הכיתות קיים שילוט המראה כיצד לנהוג בכל מצב חירום וכן במקרה של רעידת אדמה, לאן להתפנות. 

אנו רואים חשיבות בתרגול זה, לשם תחושת ביטחון התלמידים ומוכנות מקסימלית במצב אמת.

הגדרות כלליות כניסה למערכת