מידעון דצמבר חצי ראשון

מידעון דצמבר 2020 מחצית ראשונה

מידעון אוקטובר 2019

מידעון אוקטובר

בית הספר שלנו

בית הספר שלנו הפעל הפעל הקודם הבא קודם הבא

ידיעונים

מידעונים

מידעון נובמבר חלק 2 2020

מידעון נובמבר 2020

קשר לקהילה

בית הספר אגרון תורם לקהילה בית הספר אגרון רכש כחלק מהרצון לתמוך בעסקים בשכונת קרית היובל מהחנות "ספרי שי" משחקים רבים לתלמידים, לפעילות פנאי בהפסקות החורף המתקרב.חנות זו, כמו יתר חנויות הרחוב היתה סגורה מתחילת הסגר השני וניפתחה רק בתחילת השבוע האחרון.

צוות בית הספרגלישה בטוחהפעילויות לשעת חירום

התנהגות במצבי חירום בבית הספר ילדי בית הספר מתרגלים מספר פעמים במהלך השנה מצבי חירום לירי ורעידת אדמה.  בבית הספר יש שילוט בתוך המבנה המכוון למקלטים על פי שמות המקלטים וכל כיתה יודעת לאיזה מקלט עליה לרדת במצב ירי.  גם בתוך הכיתות קיים שילוט המראה כיצד לנהוג בכל מצב חירום וכן במקרה של רעידת אדמה, […]

מרחבי כיתות