טקס קבלת ספר התורה בבית הספר

*גם בימי קורונה לא נוותר על טקס קבלת ספר התורה…*
תלמידי כיתות ב' בבית ספר 'אגרון' ציינו את קבלת ספר התורה בחגיגה אחרת אך מאוד מאוד מיוחדת.
בסיום לימוד היחידה של ימי הבריאה התכנסנו בחצר בית הספר, שרנו, רקדנו ופעלנו בתחנות שונות סביב הנושא.
הגדרות כלליות כניסה למערכת