חדר מל"א

 

  

 

חדר מל"א- מרחב למידה אחר, הינו תכנית של מינהל חינוך ירושלמי,

שמטרתו יצירת מרחב ייחודי בתוך בית ספר שבו ניתן מענה אישי – רגשי, חברתי

ולימודי תוך ראייה כוללנית של כל צרכי התלמיד ומשפחתו.

מטרת התוכנית היא העצמת התלמיד בתחום הרגשי, הלימודי והחברתי ויצירת מרחב בבית הספר בו ירגיש מוגן, רצוי ואהוב. חדר מל"א הינו חדר מיוחד בתוך בית הספר הכולל פינה לימודית, פינת משחק ופינת מנוחה, בו נמצאת רכזת מל"א במהלך כל היום וכן מתנדבים ומורים הנכנסים לפי מערכת שעות. הרכזת הינה אשת מקצוע טיפולי המוכשרת לעבודה רגשית עם ילדים, בדרך כלל עובדת סוציאלית.

לכל תלמיד נבנית תכנית אישית וקבועה המתאימה לצרכיו, בהיקף של שעתיים עד ארבע  שעות בשבוע. התכנית כוללת פגישה אישית שבועית של הילד ורכזת המל"א ,  סיוע לימודי הניתן על ידי מורה או מתנדבים ופעילות בקבוצה חברתית שמטרתה פיתוח כישורים בינאישיים וחברתיים. במפגש האישי ניתן טיפול או ליווי רגשי תוך שילוב של משחק, יצירה ולמידה כאשר הדגש הוא עולמו הרגשי והחברתי של הילד.

חדר מל"א הוא אי של שקט בעבור אותם תלמידים שהסביבה הבית ספרית מאתגרת אותם בשל קשיים רגשיים, חברתיים ומשפחתיים. בתוך חדר מל"א הילדים מתנסים ביצירת קשר עם מבוגר משמעותי, מוצאים אוזן קשבת ויד תומכת, מפתחים את עולמם הרגשי והחברתי ולומדים מהצלחות. לאחר פגישה בחדר מל"א חוזרים התלמידים לכיתת האם שלהם כשהם מלאים ביטחון וכוח להתפנות ללמידה ולחברה.

בחירת התלמידים נעשית ע"י הצוות הניהולי של בית הספר תוך היוועצות עם הורי התלמיד, יועצת בית הספר, פסיכולוג בית הספר, מחנכת הכיתה וכמובן רכזת המל"א. התכנית פועלת בהובלת הרכזת, תוך שיתוף פעולה תמידי עם הורי התלמידים וצוות בית הספר. הצלחת התכנית האישית תלויה בשיתוף פעולה ותקשורת שוטפת בין כל הגורמים האחראיים על הילד ובמיוחד ברצון הילד להיות שותף.

הייחודיות של חדרי מל"א היא שהם פועלים בתוך כותלי בתי הספר ובשעות הלימודים ומאפשרים לילדים חוויה טובה ומתקנת בבית הספר. אנו מאמינים כי ילדים פנויים ללמידה בבית הספר כאשר עולמם הרגשי והחברתי בנוי על יסודות חזקים ולשם כך הוקמו חדרי מל"א.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת