רציונל החטיבה הצעירה

החטיבה הצעירה באגרון מהווה מסגרת חינוכית לילדים בגילאי 5-7 ( גן חובה וכיתה א'). מסגרת זו כוללת שני בתים : בית דקל ובית צבר. בכל אחד מהבתים פועלת כיתת גן חובה וכיתה א המאפשרת אינטראקציה דו- גילאית בין הילדים.

ההתנסות והלמידה מתקיימת הן בתוך החטיבה והן בלמידה חוץ כיתתית בגינות הלימוד ובמרחבים השונים הקיימים בבית הספר.

ילדי החטיבה הצעירה שותפים ללמידה בשלושת האשכולות הקיימים בבית הספר ולוקחים בהם חלק פעיל:

אשכול טכנולוגיה ומדעים: לימודית רובוטיקה ומדעים

אשכול אומנויות: מוסיקה, נגינה בכינור/ צ'לו, אומנות

אשכול קיימות: קיימות, מיחזור ולימודי סביבה,

בחטיבה הצעירה סביבה לימודית מגוונת ועשירה בחומרים ובתכנים. החטיבה מאפשרת למידה בדרכי הוראה מגוונות ומיוחדות ומאפשרת לילדים לחקור, ליישם, להתפתח ולמצות את יכולתם , כל אחד על פי כישוריו האישיים וקצב התפתחותו. השהות בחטיבה מכשירה את הילדים לשיתוף פעולה, התחשבות בזולת והטמעת ערכים וכללי התנהגות,לצד למידה משמעותית וחווייתית. הילדים פועלים בפעילות למידה דו – גילאית העונה על הצרכים ההתפתחותיים האמיתיים שלהם בגיל זה. בבניית תכניות העבודה על ידי צוות החט"צ מופעלים שיקולי דעת ומימוש תפיסה חינוכית המתייחסת לכל ילד/ה כפרט ופועלת על מנת לקדם אותו/אותה על ציר הרצף הרגשי, החברתי והלימודי בו הוא/היא נמצא.

הסביבה הלימודית בחטיבה הצעירה נבנית בהתאמה ובהדרגה בהתאם לצרכי הילדים ולתוכנית הלימודים ומטרתה יצירת סביבה לימודית מאתגרת, מעניינת ומשמעותית המחזקת ומפתחת ידע עולם והעשרה לתלמידים, יוצרת חוויות הצלחה ואתגרים עבור ילדים ברמות עבודה שונות. המעקב על עבודת הילדים כוללת אפשרות בחירה עצמית של התלמידים בתוך המרכזים השונים וכן באמצעות עבודה קבוצתית עם המחנכת או הצוות המקצועי – בקבוצות למידה קטנות. פעילות החטיבה מתבצעת רובה ככולה באמצעות קבוצות למידה (לעיתים הטרוגניות ולעיתים הומוגניות- בהתאם למטרות העבודה/למידה ותכני העבודה/למידה) כאמצעי לשיפור ההוראה והלמידה, תוך מתן מענה לשונות והתנסות פעילה עם סביבתם החברתית והאנושית. פינות העבודה ומשחק – חלקן משתנות וחלקן קבועות. בפינותמשימות המשלבות משחק ולמידה ברמות שונות המאפשרות אתגור והצלחה לכל ילד/ה.

המבנה הפיזי כולל מרחב וחדרי התכנסות נפרדים לכיתה א' ולגן, חצר משחקים עם מתקנים ספורט. מבנה החטיבה מאפשר למידה עצמית, למידת עמיתים ותהליכי הוראה ולמידה עם מבוגרים באמצעות חומרים שונים ומגוונים ובדרכי הוראה מגוונות הכוללות משחק סוציו דרמטי, משחקי בניה והרכבה, משחקים שקטים, ציור וצביעה, גזירה ויצירה, ספרי קריאה, חקר ועוד. הסביבה הלימודית כוללת מוקדי פעילות מגוונים ומדורגים המאפשרים לילדים ליצור, לשחק וללמוד בדרך התורמת באופן משמעותי להתפתחות רגשית, חברתית וקוגניטיבית בהתאם לתפקודי הלומד השונים ולאינטליגנציות הלמידה השונות. מסגרת החטיבה מבקשת לפתח לומד פעיל, מתפתח, המתבסס על עקרונות הלמידה המשותפת ותפיסת העולם של בית הספר אגרון.

הגדרות כלליות כניסה למערכת