לימודי אנגלית

תכנית האנגלית בבית הספר בעלת משקל בחיי השגרה ומקיפה את כלל הכיתות.

כבר בכיתה א נחשפים הילדים לשפה באמצעות שירים ומשחקים בתכנית היי דיזי.

הם ממשיכים בכיתה ב עם דיזי בהכרת האותיות, ובכיתה ג' בצמוד לתכנית משרד החינוך מתחילים ברכישת הקריאה והכתיבה. 

משם ממשיכים הילדים בלמידה משמעותית, מותאמת לצרכיהם ויכולותיהם בעזרת צוות המורות לאנגלית.

בבית הספר ישנו חדר אנגלית בו מבקרים הילדים באופן קבוע, בחדר ספריית אנגלית עשירה ומגוון חומרים פעילים.

במסגרת לימודי האנגלית נעשים שיתופי פעולה בין צוות האנגלית ומורות בית הספר, כמו אנגלית ומוסיקה או קיימות באנגלית.

צוות האנגלית פועל במגוון דרכים להפוך את לימודי האנגלית לחיים ומשמחים עבור ילדי בית הספר.
הגדרות כלליות כניסה למערכת